Stichting Sanderling heeft sinds 3 juni 2020 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

 

Particulieren

Particulieren mogen eenmalige giften aan een culturele ANBI in hun aangifte inkomstenbelasting met 25% verhogen bij het berekenen van de aftrek. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Een gift van bijvoorbeeld € 100,- wordt als aftrekpost verhoogd met 25% naar € 125,-. Dit levert een fiscale teruggave op.

Per jaar mag een particulier maximaal € 1250,- aan extra aftrek opvoeren. Dit komt overeen met een maximumgift van € 5.000,- per jaar. Als u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder de procentuele verhoging.

Let erop dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke inkomen bedraagt.

Voor periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift wel vastleggen in een overeenkomst.

 

Ondernemingen

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een niet-zakelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor giften een aftrekpercentage van 50% van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000. Bedrijven kunnen dus de helft meer aftrekken dan is geschonken, maar met een maximum van € 2.500. Voorbeeld: een gift aan culturele ANBI van € 7.000 leidt tot een verhoging van 50%, maar het maximum is € 2.500, dus het aftrekbare bedrag is € 9.500.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.