Stichting Sanderling zoekt nieuw bestuurslid

Uiterlijk per 31 december 2021 komt de positie vrij van onze voorzitter Caecilia van Stigt. Als ervaren zakelijk leider en fondsenwerver heeft zij Stichting Sanderling bijna vier jaar bijgestaan. Het bestuur van Stichting Sanderling is nu op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij zoeken iemand met de volgende kwaliteiten:

  • Affiniteit met een van de werkvelden van de stichting. Bijvoorbeeld storytelling, cultuur, natuur, de Tweede Wereldoorlog en/of Rotterdamse middelbare scholieren.
  • Een kritische en onafhankelijke geest,
  • Een netwerk, bijvoorbeeld in de culturele sector, en de bereidheid om dit in te zetten voor de stichting,
  • Tijd om de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen, de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en voor te bereiden, en om als klankbord te fungeren voor de directeur. Het bestuur komt twee keer per jaar bijeen.

Het betreft een onbezoldigde functie met vergoeding van onkosten.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Sanderling bestaat uit minimaal drie leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur komt twee keer per jaar bijeen (omgeving Amsterdam of online), werkt volgens een vast protocol en onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Het bestuur adviseert op beleidsniveau, keurt (jaar)begrotingen goed en is eindverantwoordelijk voor een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging volgens de heersende wet- en regelgeving. Daarnaast fungeert het bestuur als klankbord voor de directeur, Anne Schram Ouweneel. De dagelijkse leiding van Stichting Sanderling is in handen van de directeur.

Speerpunten voor 2022 – 2024

Het nieuwe bestuur zal een nieuw beleidsplan opstellen voor de periode 2022-2024. Voor deze periode staan de volgende participatory storytelling-projecten op stapel:

  • De klas van Carry en Esther: Historisch onderzoek naar een klas in 1941/1942 van het Joods Lyceum in Rotterdam en een geënsceneerde lesbrief voor Rotterdamse middelbare scholieren.  
  • Erasmiaanse Namen 3.0: Begeleiding van een participatief-educatief project waarbij leerlingen van het Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium onderzoek doen naar de oorlogsslachtoffers van hun eigen school.
  • Project N: Een interactief natuurproject waarvan de naam nog even geheim blijft.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in geschiedenis, natuur of ontmoetingen? Heb je iets met de Tweede Wereldoorlog of met Rotterdam? Wil je graag bestuurservaring opdoen? Of ben je om een andere reden geïnteresseerd? Neem dan contact op met Caecilia van Stigt, scheidend voorzitter van het bestuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *