Stichting Sanderling zoekt nieuw bestuurslid

Uiterlijk per 31 december 2021 komt de positie vrij van onze voorzitter Caecilia van Stigt. Het bestuur van Stichting Sanderling is dan ook op zoek naar een nieuwe voorzitter of een nieuw bestuurslid. Wij zoeken iemand met de volgende kwaliteiten:

  • Een netwerk, bij voorkeur in de culturele sector, en de bereidheid om dit in te zetten voor de stichting,
  • Affiniteit met de werkvelden van de stichting,
  • Het vermogen om kritisch en onafhankelijk bij te dragen aan de besluitvorming binnen het bestuur,
  • Voldoende tijd om de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen, de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en voor te bereiden, en om als klankbord te fungeren voor de directeur.

Het betreft een onbezoldigde functie met vergoeding van onkosten.

 

Bestuur

 

Het bestuur van Stichting Sanderling bestaat uit minimaal drie leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar (omgeving Amsterdam of online), werkt volgens een vast protocol en onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Het bestuur adviseert op beleidsniveau, keurt (jaar)begrotingen goed en is eindverantwoordelijk voor een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging volgens de heersende wet- en regelgeving. Daarnaast fungeert het bestuur als klankbord voor de directeur, Anne Schram Ouweneel. De dagelijkse leiding van Stichting Sanderling is in handen van de directeur.

 

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in storytelling? Wil je graag meedenken over kunst-, natuur- en uitgeefprojecten? Of ben je om een andere reden geïnteresseerd? Neem dan contact op met Caecilia van Stigt, voorzitter van het bestuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *