Briefjes uit een ver verleden

  • Paul Hijmans (Rotterdam, 1924 – Sobibor, 1943) zat volgens zijn Joodse Raad-kaart in de vijfde klas HBS. De vijfde klas HBS was het eindexamenjaar. Paul stond echter niet op de lijst met eindexamenkandidaten uit 1942. Dat bevreemdt. Verder staat op Oorlogsbronnen dat Paul in mei 1940 in Delft woonde. Zijn arrestatiekaart uit mei 1943 vermeldt dat hij studeerde in Delft. Hypothese: het Joods Lyceum nam ook Joodse studenten op die nergens anders meer terecht konden. Ondersteunend bewijs: Johanna Regina Hijman (Rotterdam, 1920 – Sobibor, 1943) deed eerder een “opleiding tot leerares bij het nijverheidsonderwijs, Rotterdamsche Huishoudschool” en hoopte daar in februari 1942 haar examen te halen. In juni 1942 kreeg zij toestemming om als toehoorster de lessen scheikunde en natuurkunde bij te wonen op het Joods Lyceum. (Bronnen: (1) SAR, 351-01, inventaris 1333 (1942), dossier 59, volgnummer 23; (2) Nationaal Archief, toegangsnummer 2.14.37, inventaris 351). Een vergelijkbaar geval deed zich voor op de Joodse Ambachtsschool. Lou Wijnbergen, die in 1940 zijn eindexamen gymnasium bèta haalde aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, was in 1940 scheikunde gaan studeren aan de Technische Hogeschool in Delft. Toen hij vanwege zijn Joodse afkomst niet meer mocht studeren, is hij in Rotterdam naar de gemeentelijke Ambachtsschool gegaan, waar hij werktuigbouwkunde studeerde en tegelijkertijd bijlessen wiskunde gaf. 
  • Hoe zat het met het godsdienstonderwijs op het Joods Lyceum? Voorzichtig begint zich een beeld af te tekenen van een seculiere rector die weinig voelde voor onderwijs in de Joodse religie en cultuur en een Nederlands Israëlitische Gemeente die dat graag anders zag. Vermoedelijk kwam men uiteindelijk tot een compromis: facultatief onderwijs in Jodendom, Joodse geschiedenis en Hebreeuws. Een mooi afstudeeronderzoek voor een student. Bronnen die kunnen helpen zijn (1) Stadsarchief, archief 29, inventaris 762: Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij A.B.N. Davids als opperrabbijn van het synagogaal ressort Rotterdam / Onderwijs; (2) NIOD, archief 182, inventaris 2.08.18: Aa, J., De maatregelen inzake het onderwijs aan Joodse leerlingen van augustus 1941 tot mei 1942 (1942); (3) het dagboek van Esther van Vriesland over de Joodse lessen van rabbijn Vorst.