Doelstelling

Stichting Uitgeverij Sanderling heeft ten doel het verzamelen en uitgeven van authentieke herinneringen en ervaringen van gewone mensen binnen de domeinen natuur, cultuur en ontmoetingen. Op deze manier wil de uitgeverij schoonheid vastleggen, mensen inspireren, participatie stimuleren en bewustwording kweken voor wat onze wereld waardevol maakt: natuur, cultuur, menselijk vernuft en intermenselijk contact.
De stichting is opgericht op 28 maart 2018.

 

Geen winstoogmerk

De stichting is een ideële instelling zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de stichting een beperkt eigen vermogen heeft, dat de stichting uitdrukkelijk niet tot doel heeft het behalen van winst en/of het behartigen van commerciële belangen, en dat de bestuurders alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.

 

Naam van de instelling

Stichting Uitgeverij Sanderling

 

KvK-nummer

KvK 71292217

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Caecilia van Stigt (voorzitter)
  • Edith Vroon (vicevoorzitter)
  • Rik Zagers (penningmeester)

 

Contactgegevens

 

Stichting Sanderling
Gouw 8
1153 PK  Zuiderwoude

 +31 (0)6 37 13 97 02
e    
info@sanderling.nl
w   www.sanderling.nl