Soms vergeten we dat de wereld een bijzondere plaats is.
Een plaats waar je magische ervaringen kunt opdoen.

In de natuur. Zwemmend. Etend. Ontmoetend. Lezend. Reizend.

Uitgeverij Sanderling verzamelt en publiceert authentieke ervaringen van gewone mensen. Herinneringen aan natuur, cultuur en ontmoetingen.

Wil jij je ervaringen delen?

onze

MISSIE

Stichting Sanderling richt zich op het verzamelen van authentieke ervaringen binnen de domeinen natuur, cultuur en ontmoetingen. Zo wil de stichting schoonheid vastleggen, mensen verbinden en inspireren, participatie stimuleren en bewustwording kweken voor wat onze wereld waardevol maakt: natuur, cultuur, menselijk vernuft en intermenselijk contact. De stichting wil dit doen door herinneringen, ervaringen, dromen en ideeën te verzamelen van gewone, onbekende Nederlanders. Met andere woorden: door participatory storytelling.

Berichten