Stichting Sanderling verzamelt en publiceert authentieke ervaringen van gewone mensen. Herinneringen aan natuur, cultuur en ontmoetingen.

Verhalen over wat niet vergeten mag worden. Herinneringen aan wat was.

Eilanden. Landschappen. Stilte en duisternis. Vogels. Mensen.

Wil jij je ervaringen delen?

onze

MISSIE

Stichting Sanderling wil authentieke verhalen, herinneringen en ervaringen van en over gewone mensen vastleggen en beschikbaar maken. Zo wil de stichting mensen inspireren en verbinden, vastleggen wat niet vergeten mag worden, participatie stimuleren en bewustwording kweken voor wat onze wereld waardevol maakt.

Thematisch richt de stichting zich op verhalen, ervaringen, herinneringen, dromen en ideeën die te maken hebben met natuur, cultuur, menselijk vernuft en intermenselijk contact.

Berichten